Copyright © Monjar Pacific Coaching.  
Home. Wie zijn wij?. Activiteiten. Extra. Tweets. Blog. Contact. Nieuws. Links.

Monjar Pacific Coaching biedt o.a. de volgende activiteiten aan:


Algemene informatie

De activiteiten zijn onderverdeeld in een aantal hoofdstromen. Om het leesbaar te houden zijn de activiteiten kort en bondig weergegeven. Ze laten als het ware de essentie zien. In de praktijk komen verschillende mensen met verschillende achtergronden en leeftijden met vragen die betrekking hebben op een te volgen weg op hun levenspad. Het vraagstuk kan gaan over een loopbaanvraag of een schoolkeuzevraag of wellicht over de vraag “Wat ga ik later doen als ik groot ben?”. Het maakt geen verschil of je nu op school zit al een baan hebt of bijna gaat stoppen omdat je met pensioen mag of voor sommigen moet. Ons doel is dat je zelf op zoek gaat naar je eigen specifieke weg. Wij zijn je bij deze zoektocht graag van dienst.


Coaching & Begeleiding

In dit traject komen allerlei uiteenlopende vraagstukken aan bod. Hierbij denken we aan loopbaanvragen of vragen die meer op het gebied van een levensweg te vinden zijn. In het intakegesprek wordt het doel van het traject samen geformuleerd. Aan de hand hiervan wordt het aantal benodigde gesprekken en de kosten van het traject vastgesteld.


Ook is het mogelijk dat het traject uit één gesprek bestaat. Cliënten komen met een onderwerp die ze even met een professional willen delen om zo hun eigen weg weer te vinden.

Andere cliënten kiezen ervoor om een traject af te spreken. Deze trajecten bestaan veelal uit een aantal gesprekken met daar tussenin een periode waarin de cliënt opdrachten uitvoert en het geleerde eigen probeert te maken.


Online Coaching

In dit digitale tijdperk is deze manier van coaching niet meer weg te denken. We hebben gemerkt dat voor sommige mensen dit de uitkomst is. Ze kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving werken aan zichzelf zonder dat ze eerst de drempel van het eerste contact over moeten. Vaak is dit één van de belangrijkste oorzaken van hun vastlopen op een bepaald gebied op hun levensweg. Het traject bestaat hierbij ook uit een aantal van te voren afgesproken consulten met daar tussendoor tijd en ruimte voor de cliënt om opdrachten uitvoeren en het geleerde eigen te maken.


Het traject bestaat uit een intakegesprek. De intakeprocedure kan digitaal plaatsvinden of in de vorm van een persoonlijk gesprek. Vervolgens wordt er een traject afgesproken. De consulten kunnen plaatsvinden d.m.v. sturen van mails door de coachee. Deze mails worden dan door Monique voorzien van een antwoord, opdracht of oefening of een combinatie van alle drie. Ook is het mogelijk om online een gesprek te voeren. Hiervoor is wel een messenger programma nodig.


Supervisie

Vooral in werkrelaties komen supervisietrajecten frequent voor. De leidinggevende heeft onvoldoende tijd of kennis om een medewerker te coachen en te begeleiden bij een bepaald vraagstuk of diens functioneren. Voor een medewerker is het soms moeilijk te onderscheiden of hij/zij nu tegen de coach of tegen zijn/haar eigen leidinggevende praat. Gedachten die bij medewerkers kunnen voorkomen zijn: in hoeverre wordt wat ik tegen mijn coachende leidinggevende zeg, gebruikt in een beoordelingsgesprek?


Bij supervisietrajecten wordt samen met de medewerker en diens werkgever het traject bepaald. Essentieel uitgangspunt hierbij is dat wat de medewerker in een dergelijk traject vertelt, niet met de werkgever wordt besproken.

Het supervisietraject bestaat uit een intakegesprek gevolgd door een aantal gesprekken. Tussen de gesprekken zitten periodes van een aantal weken waarin de cliënt tijd en ruimte krijgt opdrachten uit te voeren en het geleerde te integreren in zichzelf.


Intervisie

Bij intervisie zullen wij samen met een groep mensen een onderwerp bespreken. Veelal zien we dat in teams genoeg onderwerpen onder tafel zwerven. Dat het als moeilijk wordt ervaren om dit boven tafel te krijgen. Laat staan dat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Dit fenomeen kan in teams een dusdanige vorm aannemen, dat het niet meer mogelijk is om nog samen te kunnen werken. Ook komt het voor dat het een teamlid zodanig raakt, dat hij/zij zich gedwongen voelt om zich ziek te melden.


Wij zullen bij dit traject eerst een bezoek brengen aan de groep waarom het gaat en als neutrale toeschouwer het gesprek volgen. Hiervan zullen wij een analyse maken en bij een volgend gesprek zullen wij als gespreksleider optreden en met een intervisiemodel het punt boven tafel proberen te krijgen. Het doel hierbij is om het probleem op te lossen zodat iedereen weer ruimte voelt om  samen te kunnen werken.


Interesse?

Wij bieden een ieder een traject aan dat afgestemd is op zijn/haar behoefte en specifiek doel.

Heb je na het lezen van onze activiteiten de indruk gekregen dat wij degene zijn die je kunnen helpen? Ga dan naar de contactpagina en neem contact met ons op!